Ikon för Rikstermbanken

toxisk epidermal nekrolys

svenska termer: toxisk epidermal nekrolys
Lyells syndrom
definition:

mycket allvarlig och livshotande läkemedelsreaktion då delar av huden lossnar i stora flagor

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008