Ikon för Rikstermbanken

topisk

svensk term: topisk
definition:

som avser ett läge eller en plats

anmärkning:

En topisk diagnos svarar på var en sjukdom är belägen i kroppen.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008