Ikon för Rikstermbanken

tonsillhypertrofi

svensk term: tonsillhypertrofi
förklaring:

Tonsiller är två körtlar som är belägna strax före svalget. Tonsillhypertrofi är ett tillstånd då dessa är förstorade.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008