Ikon för Rikstermbanken

toleransutveckling

svensk term: toleransutveckling
förklaring:

Toleransutveckling innebär att en högre dos av ett läkemedel krävs för att ge samma effekt som tidigare. Risken att utveckla tolerans mot ett läkemedel varierar beroende på läkemedelstyp – för vissa krävs bara någon enstaka dos för toleransutveckling medan andra kräver upprepad dosering under en längre tid.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008