Ikon för Rikstermbanken

tokolys

svensk term: tokolys
förklaring:

När man med hjälp av läkemedel avbryter för tidigt startade värkar, för att förhindra för tidig födsel.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008