Ikon för Rikstermbanken

tetracyklin

svensk term: tetracyklin
förklaring:

Ett antibiotikum som tillsammans med några besläktade substanser utgör en särskild grupp antibiotika. Tetracyklinerna verkar genom att förhindra bakterierna att tillverka vissa ämnen (proteiner) som de behöver för att växa. Bakterierna dör alltså inte men de kan inte växa och föröka sig. Tetracyklinerna är så kallade bredspektrumantibiotika, vilket innebär att de går att använda mot många olika typer av bakterier. De används bland annat vid vissa typer av lunginflammationer och vid underlivsinfektioner.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008