Ikon för Rikstermbanken

termogenes

svenska termer: termogenes
värmeproduktion
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008