Ikon för Rikstermbanken

terapisvar

svensk term: terapisvar
förklaring:

Med terapisvar avses hur bra en viss behandling fungerar. Ett bra terapisvar betyder att behandlingen gett god effekt.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008