Ikon för Rikstermbanken

terapeutisk plasmakoncentration

svensk term: terapeutisk plasmakoncentration
definition:

den koncentration av läkemedlet som måste finnas i blodet för att läkemedlet ska ge effekt

anmärkning:

Det finns en nedre koncentrationsgräns under vilken läkemedlet ej har effekt och en övre gräns över vilken högre koncentrationer av läkemedlet medför oacceptabelt höga biverkningar. Intervallet mellan den nedre och övre gränsen brukar kallas för läkemedlets terapeutiska fönster.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008