Ikon för Rikstermbanken

terapeutisk dos

svensk term: terapeutisk dos
definition:

den dos som måste ges för att läkemedlet ska ge effekt

anmärkning:

Det finns en nedre koncentrationsgräns under vilken läkemedlet ej har effekt och en övre gräns över vilken högre koncentrationer av läkemedlet medför oacceptabelt höga biverkningar. Intervallet mellan den nedre och övre gränsen brukar kallas för läkemedlets terapeutiska fönster.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008