Ikon för Rikstermbanken

temporalarterit

svenska termer: temporalarterit
temporalisarterit
definition:

inflammation i en artär i tinningen

anmärkning:

Symtomen är allmän sjukdomskänsla med bl.a. feber, huvudvärk och viktnedgång.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008