Ikon för Rikstermbanken

tarmkäx

svenska termer: tarmkäx [-kεks el. -çεks] 
mesenterium
definition:

hinna i buken som tarmarna fäster i

anmärkning:

Innehåller mycket blodkärl, lymfkärl och nerver. Tarmkäxet i sig fäster i bukväggen.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008