Ikon för Rikstermbanken

tarmatoni

svensk term: tarmatoni
förklaring:

Minskad tonus i tarmen, förslappad tarm. Tarmatoni kan orsakas av inflammation eller ett kirurgiskt ingrepp i magtarmkanalen.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008