Ikon för Rikstermbanken

tardiv dyskinesi

svensk term: tardiv dyskinesi
definition:

ofrivilliga rörelser som kan uppkomma efter en längre tids användning av neuroleptika (läkemedel mot psykoser)

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008