Ikon för Rikstermbanken

takykinin

svensk term: takykinin
förklaring:

Ett samlingsnamn för en grupp neuropeptider som är verksamma vid överföring av smärtimpulser och vid uppkomsten av vissa typer av inflammationer. Hos människan finns tre olika takykinine: substans P, neurokinin A och neurokinin B.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008