Ikon för Rikstermbanken

takyarytmi

svensk term: takyarytmi
förklaring:

Hjärtrytmstörning som karaktäriseras av en ökad hjärtverksamhet.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008