Ikon för Rikstermbanken

tårvägar

svensk term: tårvägar
definition:

kanaler för att avleda vätska från ögat

anmärkning:

Tårvägarna inkluderar tårpunkterna (puncta lacrimalia) som är öppningar för tårrören (canaliculi lacrimales) som är de fina förbindelserna mellan tårpunkter och tårsäcken (saccum lacrimalis), den säckformiga utvidgningen av tårvägarna och till sist nästårgången (ductus nasolacrimalis).

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008