Ikon för Rikstermbanken

systemterapi

svensk term: systemterapi
definition:

medicinsk behandling som ges systemiskt, det vill säga något som ges till hela kroppen

anmärkning:

Jämför med lokal behandling där man enbart behandlar det område som är sjukt, till exempel ögondroppar som ges i ögat. Dock kan en systemisk behandling vara tänkt att verka lokalt på ett visst ställe i kroppen.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008