Ikon för Rikstermbanken

synpurpur

svenska termer: synpurpur
synpigment
förklaring:

Rött ämne, rodopsin, som finns i ögats stavar och som till sin kemiska struktur liknar vitamin A. Det är mycket känsligt för ljus och när ögats näthinna nås av ljus förändrar synpurpuret sin form. Via synnerven skickas då en signal till hjärnan som gör att vi uppfattar ljuset.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008