Ikon för Rikstermbanken

synkope

svenska termer: synkope [syn’] 
svimning
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008