Ikon för Rikstermbanken

synergism

svensk term: synergism
förklaring:

Då två substanser interagerar med varandra på ett sådant sätt, positivt eller negativt, att effekten blir större än väntat jämfört med om substanserna tagits var för sig.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008