Ikon för Rikstermbanken

syneki

svensk term: syneki
förklaring:

Betyder sammanväxning, sammanväxt eller sammanhållning. Exempel är synechia iridis som är en sammanväxt mellan regnbågshinnan och hornhinnan i ögat, eller synechia pericardii som är sammanväxningar av hjärtsäcksbladen i hjärtat.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008