Ikon för Rikstermbanken

suspension

svensk term: suspension
definition:

beredningsform där partiklar är finfördelade i vätska

anmärkning:

Används bland annat för att underlätta upptaget av svårlösliga läkemedel i kroppen.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008