Ikon för Rikstermbanken

sulfonamider

svensk term: sulfonamider
förklaring:

Läkemedelsgrupp mot bakteriella infektioner (antibiotika). De används inte så stor utsträckning pga. bakterieresistens men när man behandlar med dem är det ofta i kombination med trimetoprim, en annan typ av antibiotika.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008