Ikon för Rikstermbanken

subtyp

svensk term: subtyp
förklaring:

Sub- är ett prefix och betyder under. En subtyp är alltså en undergrupp av något, till exempel kan ett enzym ha subtyper vilket då är enzymer som påminner om huvudenzymet.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008