Ikon för Rikstermbanken

substrat (1)

svensk term: substrat (1)
användningsområde: inom kemi
definition:

molekyl som binder till ett enzym på dess aktiva yta

anmärkning:

Enzymet katalyserar då reaktionen och istället för substratet får man en produkt.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008