Ikon för Rikstermbanken

substitutionsbehandling

svenska termer: substitutionsbehandling
ersättningsbehandling
substitutionsterapi
förklaring:

Det innebär att man tillför ett ämne som kroppen normalt tillverkar själv, men av olika anledningar inte tillverkar i rätt mängd längre. Ett exempel på en sådan behandling är insulin som ges vid diabetes, då kroppen producerar för lite eget insulin.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008