Ikon för Rikstermbanken

sublingual

svensk term: sublingual
definition:

under tungan

anmärkning:

Termen kan beskriva var man administrerar ett läkemedel. Exempel på läkemedel som ges sublingualt är nitroglycerin mot kärlkramp. Fördel med sublingual administrering är att substansen snabbt når blodomloppet och att dess nedbrytning i levern undviks.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008