Ikon för Rikstermbanken

subenhet

svensk term: subenhet
förklaring:

Subenhet kan förklaras som en del av en helhet. I kroppen finns t.ex. många proteiner som är uppbyggda av s.k. subenheter. Ett exempel är hemoglobin som finns i våra blodkroppar och transporterar syre till kroppens olika vävnader. Hemoglobin är uppbyggt av 4 subenheter dvs. 4 olika delar.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008