Ikon för Rikstermbanken

subakut

svensk term: subakut
definition:

med måttligt snabbt sjukdomsförlopp

anmärkning:

Används för att beskriva förlopp som ligger mellan akut och kroniskt.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008