Ikon för Rikstermbanken

struma

svensk term: struma
förklaring:

Struma är ett allmänt begrepp för förstorad sköldkörtel. Orsaken kan bl.a. vara inflammation eller en tumör i körteln. Sköldkörteln producerar livsviktiga hormon, s.k. tyreoideahormon, som styr ämnesomsättningen. Hormonproduktionen kan vid struma vara normal, förhöjd eller sänkt. De vanligaste symtomen vid struma är sväljsvårigheter, heshet samt symtom som beror på låg eller hög ämnesomsättning.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008