Ikon för Rikstermbanken

striatum

svenska termer: striatum
corpus striatum
förklaring:

En samling nervkärnor i storhjärnan. Striatum är viktig för bl.a. rörelsekontrollen.

latinsk term: corpus striatum
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008