Ikon för Rikstermbanken

stratifiera

svensk term: stratifiera
förklaring:

När man i en statistisk analys delar in den studerade gruppen i mindre delar. T.ex. kan man, när man tittar på en viss sjukdom, genom stratifiering se hur vanlig den är i olika undergrupper, som män och kvinnor.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008