Ikon för Rikstermbanken

steril (2)

svenska termer: steril (2)
ofruktsam
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008