Ikon för Rikstermbanken

steady state

svensk term: steady state
definition:

tillstånd då koncentrationen av läkemedel i blodet är i balans

anmärkning:

Detta sker genom att tillförseln av läkemedel är lika stor som den del av läkemedlet som bryts ner och försvinner ut ur kroppen.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008