Ikon för Rikstermbanken

stamlösning

svensk term: stamlösning
definition:

lösning innehållande hög halt läkemedel

anmärkning:

Stamlösningen används för att bereda svagare läkemedelslösningar genom att lösningsmedel, exempelvis vatten, tillsätts.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008