Ikon för Rikstermbanken

stamcell

svensk term: stamcell
definition:

omogna ursprungsceller, som har förmågan att utveckla sig till ett stort antal olika specialiserade celler

anmärkning:

De kan även dela sig och på så sätt bilda flera stamceller. När befruktningen sker, och spermien och ägget möts, så uppstår en enda stamcell, som sedan genom delning bildar hela människokroppen.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008