Ikon för Rikstermbanken

squalen

svenska termer: squalen [le:’n] 
skvalen [le:’n] 
definition:

kemisk förening som finns i små mängder i alla djurceller och utgör ett förstadium till kolesterol

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008