Ikon för Rikstermbanken

sputum

svensk term: sputum
förklaring:

Upphostat slem.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008