Ikon för Rikstermbanken

sporotrikos

svensk term: sporotrikos
definition:

svampinfektion som drabbar huden och dess underliggande lymfkörtlar

anmärkning:

Sjukdomen yttrar sig som små svullna knölar på huden, dessa går ofta sönder och bildar små sår. Svampen som ligger bakom infektionen heter Sporothrix schenckii och kan behandlas med antimykotika.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008