Ikon för Rikstermbanken

splanchnicus

svensk term: splanchnicus
definition:

som har med inälvorna att göra

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008