Ikon för Rikstermbanken

spinalanestesi

svenska termer: spinalanestesi
ryggmärgsbedövning
förklaring:

Bedövningsmedlet sprutas in mellan två kotor i ryggraden. Bedövningen varar vanligtvis några timmar och används som alternativ till narkos.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008