Ikon för Rikstermbanken

spasmolytikum

svensk term: spasmolytikum
definition:

läkemedel som är kramplösande

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008