Ikon för Rikstermbanken

spasm

svensk term: spasm
förklaring:

Kramp, okontrollerade muskelryckningar.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008