Ikon för Rikstermbanken

somatiska nervsystemet

svensk term: somatiska nervsystemet
förklaring:

Det somatiska nervsystemet består av de motoriska nerverna och de sensoriska nerverna. Till skillnad från det autonoma nervsystemet som vi inte kan styra med viljan är de motoriska nerverna viljestyrda och gör att vi kan påverka den muskel vi vill ska utföra något, till exempel lyfta en arm. De sensoriska nerverna förmedlar känselimpulser från huden och musklerna till det centrala nervsystemet, CNS. De sensoriska nerverna gör att vi kan uppfatta omgivningen som till exempel värme och kyla, smärta, tryck och beröring.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008