Ikon för Rikstermbanken

snabbsänka

svensk term: snabbsänka
förklaring:

När kroppen är drabbad av en inflammation ökar halten av proteinet CRP i blodet. Att ta snabbsänkan innebär att mäta koncentrationen CRP i ett blodprov. Med snabbsänkan kan således inflammationer påvisas vilket exempelvis är vanligt vid bakterieinfektioner.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008