Ikon för Rikstermbanken

småcellig lungcancer

svensk term: småcellig lungcancer
förklaring:

Lungcancer delas in i två huvudtyper, småcellig samt icke-småcellig lungcancer. Ca 15–20 % av alla lungcancerfall är småcelliga, och är den variant som är farligast. Den tillväxer mycket snabbt, och har en tendens att sprida sig tidigare än icke-småcellig cancer. Den icke-småcelliga varianten utgör ca 80 % av lungcancerfallen, och har ofta ett betydligt långsammare förlopp. Vanliga symtom vid lungcancer är hosta, slemproduktion, pip i bröstet samt bröstsmärtor.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008