Ikon för Rikstermbanken

skotom

svensk term: skotom [tå:’m] 
definition:

skymd eller blind del av synfältet

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008