Ikon för Rikstermbanken

skivepitelcancer

svensk term: skivepitelcancer
definition:

elakartad tumör som uppkommer i celler som kallas skivepitel

anmärkning:

Skivepitel bygger bl.a. upp hud, matstrupe, munhåla samt slida, som alltså kan drabbas av sjukdomen. Huden är det område som oftast drabbas.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008