Ikon för Rikstermbanken

sinoatriellt block

svensk term: sinoatriellt block
förklaring:

En störning i sinusknutan.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008